Finns kyrkan utan anställda?

Leif Svensson

I Sändaren 2/2017 kunde vi i rapporten från medarbetarnas Vinterkonferens i Göteborg läsa att konferensens tema var ”Ikläd er Kristus”. Med tanke på medarbetarförbundets ordförandes uttalande i samband med organisationens namnfråga i samma tidning, kan jag inte undgå att ställa frågan om vilka det då är som förväntas ikläda sig Kristus! Gäller uppmaningen oss alla som på något sätt tillhör Equmeniakyrkan, eller är det de anställda medarbetarna som ensamma har fått uppdraget att representera Kristus?

Uttalandet som fått mig att reagera är följande: ”Utan oss finns inte kyrkan, och utan kyrkan finns inte vi”. Skulle våra anställda medarbetare vara förutsättningen för kyrkans existens så är kyrkans framtid minst sagt mörk! Men nu är det lyckligtvis så att det är Kristus som är huvudet i församlingskroppen, och vi är alla lemmar i denna kropp – gräsrötter och lekmän likaväl som förtroendevalda och anställda. Frågan belystes för övrigt på ett klarläggande sätt av Sune Fahlgren på ledarsidan i samma nummer.

Det kan komma tider då vi inte har råd med några avlönade medarbetare - men kyrkans existens är därmed inte hotad. Tvärtom!

Utan Kristus finns inte kyrkan. Att påstå något annat är hybris!

Leif Svensson
  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar