Ledare

Visar 31-40 av 494 artiklar
 • Även det som är dumt och felaktigt har sin plats här i världen. Både i talad och tryckt form. Det kallas yttrandefrihet och känns nu viktigare än någonsin.
  22 mars kl 14:20
 • Titta noga på tidningen du har i din hand. Det är en av de sista som ser ut på just det här sättet.
  22 mars kl 14:18
 • För en församling behövs andra ideal för ledarskap än de gängse. Vägen dit är som en resa till ett annat etos, där man ser och tar ansvar för helheten. Ett slags frihet som är bortom ”jag”.
  15 mars kl 15:53
 • Tävling i vem som är bäst, utslagning, och högljutt beröm finns numera i vartenda barnprogram. Kyrkornas gudstjänster är en av de få platser i vårt samhälle där det inte ständigt applåderas.
  8 mars kl 15:04
 • I brevlådan låg det ett flygblad som informerade att jag numera bor i en ”nationalsocialistisk zon”.
  8 mars kl 15:02
 • Vi behöver prata om hur vi ska navigera i gränslandet mellan liv och död. ”Naturligt” är ett platt argument som inte gäller för livets början.
  1 mars kl 10:27
 • För fem år sedan togs beslutet att bilda Equmeniakyrkan (EK). Det är tio år sedan processen att bilda en ny kyrka tog fart på allvar. Men vad har då nybildningen inneburit?
  23 februari kl 9:18 > 4 kommentarer
 • Att tvingas inrätta speciella asylboenden för utsatta kristna, och andra grupper, är ett misslyckande. Men det krävs tydliga regler och snabba insatser för att stävja våldet.
  16 februari kl 11:41
 • ”Efter år av utdragna förhandlingar och låsta positioner finns det nu utrymme för mer konstruktiv problemlösning.”
  16 februari kl 11:39
 • I år firar den svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. Det är något att vara stolt över samtidigt som man måste fråga vilket ansvar massmedia tar för demokratin i Sverige 2016.
  9 februari kl 15:23

Sidor